Връзка с нас
Европейски регламент за защита на личните данни ЕС 2016/279
    
    Вход   
За всеки 5000 издадени електронни фактури годишно спестявате на Вас и на природата:

две големи широколистни дървета
гориво за един средно голям автомобил да измине разстоянието от София до Пловдив
170 литра боклук на сметището - размерите на 2 големи домашни бойлера за топла вода
  2 кг вредни емисии в атмосферата
енергия достатъчна на едно домакинство за половин месец  

e-invoice.bg - портал за електронни фактури

Изпращането на хартиени фактури е бавен, скъп и ненадежден процес, който все повече остава в миналото и се заменя от концепцията за електронната фактура, базирана на следните четири елемента:
  • Създаване на цифрово копие на фактурата.
  • Подписване на цифровата фактура чрез електронен подпис.
  • Изпращане към получателя (клиента).
  • Съхранение и архивиране на електронната фактура.

Изграждането на собствена система за изпращане на подписани с електронен подпис цифрови фактури е сложен и скъп проект, който е по силите на малко компании. 

Вижте нашите цени или се консултирайте с нашия калкулатор и се убедете сами! Свържете се с нас за повече информация

Дайрект Сървисиз ООД и Контракс АД разработиха портала e-invoice.bg, който направи излишно инвестирането в скъпи системи.  Сега, без да правите никакви капиталови разходи, можете да се възползвате от всички предимства на електронните фактури и да намалите оперативните си разходи с 50 до 80%! Освен неоспоримите предимства за издателя, системата облекчава и получателите, тъй като те получават фактурите в момента на издаването им. Отпада необходимостта от съхрас електронната фактура се използва по-малко хартия и ресурсинение и архивиране, имате възможност за автоматизирана обработка на входящите фактури.

Системата е така проектирана, че всяка издадена фактура се проверява още на входа и няма опасност от публикуване на непълен или неотговарящ на законодателството данъчен документ.

Звучи интересно, нали? Възползвайте се от това 100% зелено решение и започнете да пестите още сега!

За повече и по-подробна информация за преимуществата на електронната фактура вижте обща информация.

За становището на НАП относно портала за обмен на електронни фактури вижте този документ


Step 1

1 Зареждате фактура в инструмента за подписване eSignTool

Step 2

2 Прикачате фактурата в портала e-invoice.bg както прикачате файл в електронна поща

Step 3

3 Получателят е известен и може да следите статуса на фактурата във всеки един момент

Step 4

4 Получателят вижда фактурата по същия начин както е искал издателят!