Връзка с нас
Европейски регламент за защита на личните данни ЕС 2016/279
    
    Вход   

Как да участваме?


Издатели на електронна фактура – свържете се с нас, за да осигурим автоматизираната връзка между вашата информационна система и портала www.e-invoce.bg.
За издаване на електронна фактура е необходимо подписване на Договор за услуга. Моля запознайте се с Тарифата за издаване на електронни фактури. Необходимо е да притежавате Универсален електронен подпис, съгласно чл. 33 от ЗЕДЕП.
Получатели на електрони фактури – вие ще получите покана за регистрация в портала www.e-invoice.bg. Получаването на електронни фактури е безплатно.