Връзка с нас
Европейски регламент за защита на личните данни ЕС 2016/279
    
    Вход   

Услуги


Според периодичността на плащанията, услугите са разделени на следните три групи:
  1. Годишна такса – таксата, която издателят заплаща на оператора при подписване на Договор за регистрация в системата. Таксата е фиксирана и не зависи от броя издавани и зареждани в системата фактури.
  2. Месечни такси на база реално използвани услуги – месечни такси, размерът на които се определя от броя на издадените през календарния месец фактури. Единичната цена за всяка издадена фактура с размер до 1МВ е твърдо фиксирана и не зависи от броя издадени за месеца фактури. В цената е включено еднократно известяване на получателя на фактурата по e-mail, както и съхранение на фактурата в системата за срок от шест месеца от датата на издаване. Размерът на месечната такса се определя като броят издадени през календарния месец фактури се умножи по единичната цена за издадена фактура.
  3. Допълнителни услуги – набор от услуги, които операторът предоставя на издателя и които се таксуват допълнително. Цените на услугите могат да бъдат фиксирани или подлежат на допълнително договаряне между издателя и оператора. Услуги с фиксирани цени са повторното уведомяване на получател по e-mail за адресирана до него фактура в системата и архивиране на фактури след изтичане на шестмесечния срок за съхранение в системата. Подлежащи на допълнително договаряне услуги са разработването на инструменти за конвертиране на електронни фактури от ERP системата на издателя към зададения xml стандарт за зареждане в www.e-invoice.bg, разработването на дизайн за визуализиране фактурата в pdf формат, разработването на инструменти за групово подписване и зареждане в системата на електронни фактури, разработване на стандартизиран xml формат за зареждане на други подписани с електронен подпис документи – например банкови извлечения.

Цени


Цени
Годишна такса за ползване на системата 250,00 лв. без ДДС
Цена за издадена и заредена в системата фактура 0,25 лв./бр. без ДДС

Цени за еднократни допълнителни услуги – по договаряне, след подготовка и съгласуване на техническо задание за услугата.

Всички посочени цени са в лева и не включват ДДС. 

Използвайте нашия калкулатор, за да се убедите сами в ценовите предимства на електронното фактуриране през e-invoice.bg!