Връзка с нас
Европейски регламент за защита на личните данни ЕС 2016/279
    
    Вход   
e-Invoice.bg eSignToole-Invoice Sign Tool
Инструмент за подписване на електронни фактури. Необходим е при подписване на електронни фактури с универсален електронен подпис.
*Забележка: Предварителни изисквания – Microsoft .NET 3.5 (размерът зависи от операционната система).